volg de eigen danslijn

Een workshop voor geïnteresseerde pedagogisch medewerkers en leerkrachten die, aan de hand van de danskubussen Tijd, Kracht en Ruimte, handige tips krijgen om zelf dansopdrachten te ontwerpen n.a.v. onderwerpen en thema’s die aansluiten bij voorschool, het kinderdagverblijf of de BSO. Na de workshop ontvangt de leerkracht een hand-out.

samen op de vloer

Een instructieworkshop voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die na afloop op een geïnspireerde manier, aan de hand van een op maat geschreven lesbrief met dansopdrachten, zelf met hun eigen groep aan de slag kunnen. Na de workshop ontvangt de leerkracht een lesbrief met lessuggesties en een bijbehorende CD met muziek.

in beweging

Een actieve en inspirerende workshop voor het team. Na het bekijken van een dansduet op locatie gaat het team zelf op een actieve manier aan de slag om de wereld van ‘Het samenwerken in dans’ te verkennen. Verschillende samenwerkingsvormen worden in kaart gebracht en tools geboden om vanuit deze werkvormen tot dans te komen met kinderen. Na de workshop ontvangt de leerkracht een hand-out.

volg de eigen danslijn

Een workshop voor geïnteresseerde pedagogisch medewerkers en leerkrachten die, aan de hand van de danskubussen Tijd, Kracht en Ruimte, handige tips krijgen om zelf dansopdrachten te ontwerpen n.a.v. onderwerpen en thema’s die aansluiten bij voorschool, het kinderdagverblijf of de BSO. Na de workshop ontvangt de leerkracht een hand-out.

van kijken naar doen

Een actieve en inspirerende workshop voor het team. Na het bekijken van een dansduet op locatie gaat het team zelf op een actieve manier aan de slag om de wereld van ‘Het samenwerken in dans’ te verkennen. We brengen verschillende samenwerkingsvormen in kaart en bieden tools om vanuit deze werkvormen tot dans te komen met kinderen. Daarbij belichten we de rol van ‘kijken’ bij danseducatie. Na de workshop ontvangt de leerkracht een hand-out. 

Deze workshop is specifiek bedoeld voor leerkrachten. 

een creatieve ontmoeting

Na een kort theoretisch gedeelte over de ontwikkeling van creativiteit en het creatief denken in het bijzonder, volgt een praktisch gedeelte waarin de toepassing van het creatief denken naar dans wordt vertaald. Leerkrachten gaan zelf aan de slag met associëren en het maken van dansvertalingen naar andere (vak)gebieden. Na de workshop ontvangt de leerkracht een hand-out met achtergrondinformatie.

Deze workshop is specifiek bedoeld voor leerkrachten.