Mankind

In het Speellokaal

Stapel met de klas zoveel mogelijk boeken op elkaar. Om de beurt legt elk kind een boek op de stapel. Vind uit hoe je de boeken er zo voorzichtig mogelijk oplegt, zodat de stapel hoger kan worden.