nieuws

Jeugdgezelschappen op weg naar nieuwe vormen cultuureducatie

In 2013 startten we met het spelen in elkaars theaters. Daarmee werden duizenden kinderen in de verschillende Nederlandse regio’s bereikt. In vervolg op de positieve effecten van dit letterlijke kijkje in elkaars keuken, is de uitwisseling begin dit jaar geïntensiveerd.

Sinds januari 2015 werken de jeugdgezelschappen in een nieuw Klasse Theater traject samen aan de ontwikkeling van een aantal nieuwe cultuureducatieve concepten. Na een pilot in het najaar van 2015 lanceren we vanaf januari 2016 een aantal plannen in de praktijk.

Nu tijd voor nieuwe vormen van cultuureducatie
De laatste jaren is veel veranderd in de manier waarop het aanbod van de gezelschappen en de vraag van het onderwijs bij elkaar komen. Veel bemiddelende instanties verdwenen, moesten bezuinigen en hun diensten aanpassen. Echt succesvolle educatieve activiteiten blijken vaak maatwerk en zijn daarmee arbeidsintensief. Dat zorgt ervoor dat minder kinderen worden bereikt dan de gezelschappen wensen. Samenwerken met meer scholen in de regio’s is belangrijk voor de gezelschappen. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen in het onderwijs die gaan over bijvoorbeeld de 21e eeuwse vaardigheden. Dit gedachtengoed sluit perfect aan bij de visie van de gezelschappen op de ontwikkeling van kinderen. Er zijn dus veel redenen om gezamenlijk stevig in te zetten op nieuwe vormen van cultuureducatie. Vorm(en) die antwoorden geven op de zojuist genoemde knelpunten en ontwikkelingen. De gezelschappen ontwikkelen de plannen niet alleen, maar in co-creatie met scholen en andere belanghebbenden in de regio’s en een aantal fondsen waarvan het Fonds voor Cultuurparticipatie de belangrijkste is.

Ouderbetrokkenheid
De Stilte werkt met Klasse Theater onder andere aan manieren om de ouderbetrokkenheid te stimuleren om zo de danslessen op school en bezoeken aan voorstellingen beter te laten beklijven. Ouders die schoolkinderen naar een voorstelling brengen, mogen vanaf januari ook blijven kijken. Eén van de andere initiatieven is dat kinderen bijvoorbeeld als opdracht mee naar huis krijgen om hun ouders te vragen wat ze nu eigenlijk voor werk doen, om daar vervolgens een beweging bij de verzinnen. De verwachting is dat met zo´n soort opdracht een gesprek op gang komt met de ouders en de dansles zo verder reikt dan het klaslokaal.

25 mrt 2020
16 mrt 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9