HiHaHuttenbouwers

samen napraten

Wat heb je gezien?

Na het zien van de HiHaHuttenBouwers is het belangrijk om met de kinderen over de voorstelling  te praten. Op deze wijze leren de kinderen hun ervaringen, ideeën en emoties  naar aanleiding van de voorstelling te verwoorden en te delen met elkaar. 

Met open vragen over wat er gezien is, kom je vaak tot de mooiste gesprekken. Iedereen kan verschillende interpretaties hebben. Dat is het mooie van het kijken naar een woordeloze voorstelling. Wat hebben ze allemaal gezien? Zijn er ook verbanden te leggen tussen wat de kinderen hebben gezien en wat ze zelf al eens hebben ervaren?