HiHaHuttenbouwers

na de voorstelling

Na het zien van de HiHaHuttenBouwers is het belangrijk om met de kinderen over de voorstelling  te praten. Op deze wijze leren de kinderen hun ervaringen, ideeën en emoties naar aanleiding van de voorstelling te verwoorden en te delen met elkaar. 

Met open vragen over wat er gezien is, kom je vaak tot de mooiste gesprekken. Iedereen kan verschillende interpretaties hebben. Dat is het mooie van het kijken naar een woordeloze voorstelling. Wat hebben ze allemaal gezien? Zijn er ook verbanden te leggen tussen wat de kinderen hebben gezien en wat ze zelf al eens hebben ervaren. 

Aan de hand van de daarop volgende foto’s  kan er met de kinderen nagepraat worden. Toon de foto’s aan de kinderen. Laat de kinderen benoemen wat ze zien op de foto.  Herkennen de kinderen de fragmenten  uit de voorstelling, wie kan daarover iets vertellen?