Overtreffende trap

Heb je veel ruimte om te bewegen in je geheime bovenkamer? 

 

 

 

Is het er donker of juist licht? 

De leerkracht stelt ondersteunende vragen tijdens het dansen. Laat de kinderen met open of gesloten ogen dansen.