Vliegende Koe

voor de leerkracht

Kijken naar woordloze voorstellingen


U neemt de kinderen mee naar een voorstelling zonder woorden. Een voorstelling zonder taal kan ons onzeker maken: Snap ik het wel? Wat bedoelen ze nou? Waarom zeggen ze niks? Die vragen, die onzekerheid, kan het genieten van een voorstelling aardig in de weg zitten. Vandaar dat kinderen vooraf al mogen horen dat ze hun eigen verhaal kunnen maken van wat ze zien. Daarnaast kunt u de kinderen voorbereiden op het zien van een non-verbale voorstelling door vooraf met hen het gesprek aan te gaan over lichaamstaal. Dat kunt u doen aan de hand van de in deze lesbrief beschreven opdrachten.

Onderaan enkele bladzijden kunt u in de tiptekst de uitleg bij de opdrachten of teksten vinden.

U kunt met de kinderen dieper ingaan op de thematiek van samen spelen door nog een boek met dezelfde thematiek voor te lezen en/of te bespreken. Enkele leessuggesties zijn:
• Krrrr…Okodil van Catherine Rayner. Isbn 9789053418762
• Vriendjes van Mies van Hout. Isbn 9789047704799
• Amigos van Annemarie van den Brink & Harmen van Straaten. Isbn 9789025111151- Voor kinderen vanaf 7 jaar