educatie

Lichaamstaal gaat vooraf aan woorden. Toch is het onderwijs toegespitst op aangeleerde verbale vaardigheden. Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van leerlingen, bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte aan bewegen. Fantaseren, ontdekken, creëren, experimenteren, ordenen en lichaamsbeheersing krijgen spelenderwijs vorm. Met dans komen leerlingen in aanraking met zichzelf, de ander en hun omgeving.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Door kinderen na afloop van een voorstelling te bevragen wat ze hebben gezien komt een gesprek op gang waarbij het associatieve vermogen en de bewegingsdrift wordt geprikkeld. Ons digitale lesmateriaal geeft leerkrachten handvaten in de begeleiding van kinderen bij het beleven en verwerken van een voorstelling.

De Stilte biedt workshops aan in het voorschools-, buitenschools, basis- en voortgezet onderwijs en bijscholing aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Contactgegevens afdeling educatie:

voorschools onderwijs, kinderopvang & primair onderwijs buiten Breda

Susanne@destilte.nl

Primair onderwijs Breda:

Marinka@destilte.nl

Voortgezet onderwijs en 1-2tjes:

Eva@destilte.nl

Buitenschoolse opvang

Grace@destilte.nl


Geld, onderwijs en kunst - hoe werkt het?

Jan Baanstra, zakelijk leider van de Stilte, legt in deze video uit welk budget jouw school voor cultuureducatie kan vrijmaken.