Deskundigheidsbevordering

De Stilte biedt pedagogisch medewerkers en leerkrachten handvatten om de kinderen te begeleiden in de wereld van de dans(kunsten). 
Voor leerkrachten bieden we drie verschillende teamtrainingen aan, die in volgorde afgenomen kunnen worden.
Voor pedagogisch medewerkers bieden we een teamtraining aan over het dansen n.a.v. prentenboeken.

Heeft u specifieke wensen, dan gaan we daar graag over in gesprek.

Met kinderen kijken naar danskunst

Van kijken naar samen bewegen

Zelf aan de slag

Dansen met prentenboeken

PABO-programma