Met kinderen kijken naar danskunst

In deze training gaan we in gesprek over hoe je met kinderen naar danskunst kan kijken. Op welke manieren kun je kijken en wat gebeurt er als je de kijkervaringen deelt met elkaar? Aan de hand van het kijken naar een 1-2tje (live dansduet) bespreken we de eigen ervaringen.

Vervolgens gaan we in op hoe je met "de brillen van Parsons" een nagesprek met kinderen kan voeren en stippen we aan hoe je vanuit het nagesprek tot beweging kan komen.  

De training heeft een duur van 1,5 uur.

 • Vindt plaats op de school of bij de Stilte (in de speelzaal of gymzaal).
 • Inclusief een 1-2tje (live dansduet) van ongeveer 9 minuten.
 • Inclusief een hand-out met achtergrondinformatie.
!

Met kinderen kijken naar danskunst

In deze training gaan we in gesprek over hoe je met kinderen naar danskunst kan kijken. Op welke manieren kun je kijken en wat gebeurt er als je de kijkervaringen deelt met elkaar? Aan de hand van het kijken naar een 1-2tje (live dansduet) bespreken we de eigen ervaringen.

Vervolgens gaan we in op hoe je met "de brillen van Parsons" een nagesprek met kinderen kan voeren en stippen we aan hoe je vanuit het nagesprek tot beweging kan komen.  

De training heeft een duur van 1,5 uur.

 • Vindt plaats op de school of bij de Stilte (in de speelzaal of gymzaal).
 • Inclusief een 1-2tje (live dansduet) van ongeveer 9 minuten.
 • Inclusief een hand-out met achtergrondinformatie.
!

Van kijken naar samen bewegen

Aan de hand van dans, beeldende kunst of een muziekstuk herhalen we kort de theorie uit de eerste training. Vanuit de associaties wordt de verbinding naar dans gemaakt en gaan we in op het begrip creativiteit, de kracht van de verbeelding en verschillende vormen van samenwerking.

De training heeft een duur van 1,5 uur.

 • Vindt plaats op school (in de speelzaal of gymzaal).
 • In overleg bespreken we het onderwerp dat we centraal zetten.
 • Inclusief een hand-out met achtergrondinformatie.
!

Zelf aan de slag

In deze training krijgen leerkrachten tools om dansopdrachten te ontwerpen naar aanleiding van kunst. We gebruiken de ervaring en de theorie uit de eerste 2 trainingen.

De training heeft een duur van 1,5 uur.

 • Vindt plaats op school (in de speelzaal of gymzaal).
 • In overleg bespreken we het onderwerp dat we centraal zetten.
 • Inclusief een hand-out met achtergrondinformatie.
!

Dansen met prentenboeken

In deze training krijgen pedagogisch medewerkers tools om met peuters te dansen n.a.v. een prentenboek. Aan de hand van “Waar-, Wie-, Wat –vragen” ontstaat er een structuur voor de opbouw van een dansactiviteit. Vanuit de associaties wordt de verbinding naar dans gemaakt en gaan we in op de kracht van de verbeelding en het samenspel.

De training heeft een duur van 1,5 uur.

 • Vindt plaats op de voorschool/ het kinderdagverblijf.
 • In samenspraak kiezen we een prentenboek dat we centraal zetten.
 • Inclusief een hand-out met achtergrondinformatie, lesmateriaal en muziek.
!

PABO-programma

De Stilte biedt PABO-studenten een inleidende cursus in dans als kunstvak in het primair onderwijs. We bieden drie trainingen aan waarin verschillende aspecten van receptieve en actieve dansbeleving worden behandeld. Danskunst meemaken en betekenis geven als mede danskunst maken en betekenis geven komen aan bod.
De drie trainingen vinden plaats in een gym- of speelzaal, duren één ieder 1,5 uur en dienen in volgorde te worden afgenomen.

Training 1: 
Vanuit de eigen ervaring van de student wordt de receptieve en actieve danskunst beoefend.
Dit gebeurt naar aanleiding van een 1-2tje; het bekijken van en reflecteren op een dansduet van ongeveer 10 minuten met daaraan gekoppeld een aantal dansopdrachten. De kunst van het kijken wordt aan de hand van een methode onderbouwd.

Training 2:
Receptieve en actieve danskunstbeoefening t.b.v. het primair onderwijs.
Dit is een actieve dansworkshop waarin het kijken naar en reflecteren op dans wordt geoefend. Vervolgens wordt er een koppeling gemaakt naar dansopdrachten. Beleving, beweging, samenwerking, associëren en creativiteit zijn onze bouwstenen.

Training 3:
Van idee naar dansopdracht.
Tijdens deze workshop gaan de studenten aan de slag met het ontwerpen van dansopdrachten en/of een dansles naar aanleiding van een thema. Het resultaat van deze dansworkshop kan binnen de stage meteen worden toegepast.

NB. Aanpassingen van dit programma zijn altijd bespreekbaar