voorschool, kinderdagverblijf

Jonge kinderen zijn van nature dansers. De Stilte laat ze van dichtbij kennismaken met dans als kunstvorm. In de lessen vormen dansimprovisatie-opdrachten met individuele uitwerkingen het uitgangspunt. Kinderen beleven en creëren hun eigen dans. 

Voor uitgebreidere informatie en een offerte kunt u contact opnemen met de coördinator voor het voorschools onderwijs en kinderdagverblijven: Susanne Driedijk.

Kruip eens in de huid van...

Bij de ‘Kruip eens in de huid van…’ dansworkshop(s) gaan de kinderen in de huid kruipen van… Vanuit het thema ontdekken de kinderen de wereld om hen heen. Vreemdsoortige ontmoetingen leiden tot nieuwe dansavonturen. De onderwerpen worden in samenspraak met de voorschool of het kinderdagverblijf gekozen. 

Duur: dreumesdans 30 minuten
Duur: peuterdans 45 minuten

Traject:

  • De vakdocent van de Stilte geeft drie dansworkshops vanuit het gekozen thema
  • Voor de pedagogisch medewerkers is er een lesbrief samengesteld waarop enkele suggesties staan voor vervolgactiviteiten

De magische wereld van het boek

In de workshop(s) ‘De magische wereld van het boek’ herbeleven de kinderen in dans de verhalen en thema's dit tot de verbeelding spreken. In de workshop krijgen ze de kans om een wending te geven aan de gedrukte werkelijkheid. 

Duur: dreumesdans 30 minuten
Duur: peuterdans 45 minuten

Traject:

  •           De pedagogisch medewerker leest voor of vertelt het verhaal aan de kinderen
  •           De vakdocent van de Stilte geeft drie dansworkshops vanuit van het gekozen boek (thema          Prentenboekenweek/ Kinderboekenweek)
  •           Voor de pedagogisch medewerkers is er een lesbrief samengesteld waarop enkele                        suggesties staan voor vervolgactiviteiten

Dansen met taal

Aan de hand van de woordenlijsten die op de groep worden gebruikt, stellen we de lessen samen. Al dansend leren de kinderen woorden, lettergrepen, klank, rijm en ritme.

De resultaten zijn ernaar: een les “Dansen met taal”  werkt!  Aan de hand van de methode, woordenlijsten en thema's die u als instelling gebruikt, ontwikkelen we  de lessenseries . Zo leren de kinderen op de groep via de gebruikelijke manier uit de methode en kunnen ze bij de lessen “Dansen met taal” de begrippen nog eens bewegend leren.

In de lessen  “Dansen met taal”  vindt u als professional alle doelen terug die door het SLO gesteld zijn op het gebied van de taalontwikkeling. De kinderen vinden in deze lessen een manier om zichzelf de taal eigen te maken door hun lijf hierbij in te zetten. Alle kinderen leren anders, maar de meeste jonge kinderen leren het snelst door het lijf en de zintuigen daarbij te gebruiken.

Duur: 45 minuten

Koetje Boe danst in de wolken

Een samenwerking tussen Poppentheater MUZIPO en dansgezelschap de Stilte

Een uniek project voor de allerkleinsten waarin theater, dans en muziek samenkomen en het kind centraal staat. De voorstelling Koetje Boe van poppentheater MUZIPO is een associatieve voorstelling, waarin de kinderen op een speelse manier kennis maken met de basisbehoeften.

Na het zien van de voorstelling Koetje Boe komt een vakdocent van dansgezelschap de Stilte op locatie om met de kinderen de opgedane indrukken te verwerken in de dans. De muziek vormt de rode draad tussen de voorstelling en de dansworkshop.

Waar: poppentheater MUZIPO (Op aanvraag ook op locatie)
Duur voorstelling: 35 minuten
Duur workshop dreumesdans: 30 minuten
Duur workshop peuterdans: 45 minuten

Peuter Kunst Carrousel

Een totaalaanbod van 16 workshops binnen vier disciplines. Peuters ontdekken de wereld om zich heen door middel van muziek, dans, beeldend en theater. Spelenderwijs vormen ze een basis waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Met de workshops wordt de emotionele ontwikkeling gestimuleerd waaronder expressie en fantasie. Daarnaast wordt zowel de grove als de fijne motoriek bevorderd.

 De Peuter Kunst Caroussel bestaat uit 4 workshops muziek, 4 workshops dans, 4 workshops beeldend en 4 workshops theater. De workshops worden gegeven door docenten van de Nieuwe Veste in samenwerking met de Stilte en de Bibliotheek. 

Muziek: de workshop begint altijd met een ‘goedemorgen’-liedje voor elk kind. Hierna worden muziekinstrumenten uitgedeeld, maar ook ander speelmateriaal zoals ballen en speelgoedmuizen.

Dans: de workshops worden gegeven door een vakdocent van de Stilte. Aan de hand van prentenboeken worden bewegingsopdrachten aangereikt die fantasie, creativiteit en samenspel bevorderen.

Beeldend: tijdens de workshops beeldend gaan de kinderen volop experimenteren met verschillende materialen. Ze ontdekken en ervaren met hun ogen en handen wat ze allemaal kunnen maken.

Theater: in de workshops gaan de kinderen samen met de docent op avontuur. Op een speelse manier duiken de kinderen in een fantasierijk verhaal en krijgen ze expressieve speloefeningen waarin ze hun fantasie, stem en lijf optimaal gebruiken.

Dansen bij La Villa Café

Jonge kinderen zijn van nature moderne dansers. In de lessen worden ze geprikkeld om spelenderwijs bewegingsmogelijkheden uit te breiden en muzikaliteit en coördinatie te ontwikkelen. De beleving staat voorop. De lessen peuterdans gaan over thema’s en prentenboeken die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan.

Een lesblok bestaat uit 6 lessen. In de lessen peuterdans dansen de peuters zelfstandig. De laatste les is een kijkles waarbij de ouders en grootouders mogen komen kijken. In de lessen dreumesdans dansen de (groot)ouders de hele les mee.

Lesdag: vrijdag
Dreumesdans: 9.15 -9.45 uur
Peuterdans: 9.45 - 10.30 uur
Docente: Susanne Driedijk

Blok 1: september - oktober 2017
Blok 2: oktober - december 2017
Blok 3: december 2017 - januari 2018
Blok 4: februari - maart 2018
Blok 5: maart - mei 2018
Blok 6: mei - juni 2018

De kosten voor voor een lesblok van 6 lessen dreumesdans bedragen € 35,00, en voor peuterdans
€ 40,00. Mail voor meer informatie of een gratis proefles naar Susanne Driedijk