Kruip eens in de huid van...

Bij de ‘Kruip eens in de huid van…’ dansworkshop(s) gaan de kinderen in de huid kruipen van… Vanuit het thema ontdekken de kinderen de wereld om hen heen. Vreemdsoortige ontmoetingen leiden tot nieuwe dansavonturen. De onderwerpen worden in samenspraak met de voorschool of het kinderdagverblijf gekozen. 

Duur: dreumesdans 30 minuten
Duur: peuterdans 45 minuten

Traject:

  • De vakdocent van de Stilte geeft drie dansworkshops vanuit het gekozen thema

Kruip eens in de huid van...

Bij de ‘Kruip eens in de huid van…’ dansworkshop(s) gaan de kinderen in de huid kruipen van… Vanuit het thema ontdekken de kinderen de wereld om hen heen. Vreemdsoortige ontmoetingen leiden tot nieuwe dansavonturen. De onderwerpen worden in samenspraak met de voorschool of het kinderdagverblijf gekozen. 

Duur: dreumesdans 30 minuten
Duur: peuterdans 45 minuten

Traject:

  • De vakdocent van de Stilte geeft drie dansworkshops vanuit het gekozen thema

De magische wereld van het boek

In de workshop(s) ‘De magische wereld van het boek’ herbeleven de kinderen in dans de verhalen en thema's die tot de verbeelding spreken. In de workshop krijgen ze de kans om een wending te geven aan de gedrukte werkelijkheid. 

Duur: dreumesdans 30 minuten
Duur: peuterdans 45 minuten

Traject:

  •           De pedagogisch medewerker leest voor of vertelt het verhaal aan de kinderen
  •           De vakdocent van de Stilte geeft drie dansworkshops vanuit van het gekozen boek (thema Prentenboekenweek/ Kinderboekenweek)

Dansen met taal

Aan de hand van de woordenlijsten die op de groep worden gebruikt, stellen we de lessen samen. Al dansend leren de kinderen woorden, lettergrepen, klank, rijm en ritme.

De resultaten zijn ernaar: een les “Dansen met taal”  werkt!  Aan de hand van de methode, woordenlijsten en thema's die u als instelling gebruikt, ontwikkelen we  de lessenseries . Zo leren de kinderen op de groep via de gebruikelijke manier uit de methode en kunnen ze bij de lessen “Dansen met taal” de begrippen nog eens bewegend leren.

In de lessen  “Dansen met taal”  vindt u als professional alle doelen terug die door het SLO gesteld zijn op het gebied van de taalontwikkeling. De kinderen vinden in deze lessen een manier om zichzelf de taal eigen te maken door hun lijf hierbij in te zetten. Alle kinderen leren anders, maar de meeste jonge kinderen leren het snelst door het lijf en de zintuigen daarbij te gebruiken.

Duur: 45 minuten

Peuter Kunst Carrousel

Een totaalaanbod van 16 workshops binnen vier disciplines. Peuters ontdekken de wereld om zich heen door middel van muziek, dans, beeldend en theater. Spelenderwijs vormen ze een basis waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Met de workshops wordt de emotionele ontwikkeling gestimuleerd waaronder expressie en fantasie. Daarnaast wordt zowel de grove als de fijne motoriek bevorderd.

 De Peuter Kunst Caroussel bestaat uit 4 workshops muziek, 4 workshops dans, 4 workshops beeldend en 4 workshops theater. De workshops worden gegeven door docenten van de Nieuwe Veste in samenwerking met de Stilte en de Bibliotheek. 

De workshop begint altijd met een ‘goedemorgen’-liedje voor elk kind. Hierna worden muziekinstrumenten uitgedeeld, maar ook ander speelmateriaal zoals ballen en speelgoedmuizen.

De workshops worden gegeven door een vakdocent van de Stilte. Aan de hand van prentenboeken worden bewegingsopdrachten aangereikt die fantasie, creativiteit en samenspel bevorderen.

Tijdens de workshops beeldend gaan de kinderen volop experimenteren met verschillende materialen. Ze ontdekken en ervaren met hun ogen en handen wat ze allemaal kunnen maken.

In de workshops gaan de kinderen samen met de docent op avontuur. Op een speelse manier duiken de kinderen in een fantasierijk verhaal en krijgen ze expressieve speloefeningen waarin ze hun fantasie, stem en lijf optimaal gebruiken.