over de Stilte

de Stilte danst! Voor en met kinderen. Voorstellingen op school, in kleine en grote zalen van theaters. Voor dreumesen, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten, ouders, grootouders.

Vanuit Breda vliegen we uit over de hele wereld. Met om en nabij 1.750 activiteiten per jaar richten we ons speciaal op het ontwikkelen en uitvoeren van producties voor kinderen. Dankzij de gelaagdheid zijn onze voorstellingen geschikt voor alle leeftijden.

de Stilte wil met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten, die de verbeelding prikkelen, de speelse leerdrift van kinderen stimuleren en hun artistieke vermogens aanjagen. Door het spel leert een kind met hart en ziel zijn wereld kennen en zich te positioneren in een overdonderende samenleving. Spel is de tegenhanger van de alledaagsheid: het persoonlijke oefenterrein van het kind. In het spel ontmoet het kind de wereld vanuit zijn condities en in zijn formaat.

Het gezelschap telt 12 dansers en presenteert jaarlijks 200 voorstellingen, 450 dansduetten en 1.100 workshops.

vooruitzicht

de Stilte zet in op voorstellingen die tijd en ruimte bieden aan de fantasie van de toeschouwer. Voorstellingen die kinderen serieus nemen en een nieuw dansidioom presenteren dat samensmelt met thematiek, toneelbeeld en muziek. De werkelijkheid wordt in producties niet geïmiteerd, maar verbeeld en gestileerd.

Het gezelschap heeft langlopende relaties met componisten, musici, dansers en choreografen.

internationaal

Het gezelschap is een graag geziene gast op buitenlandse podia. Inmiddels hebben 40 landen kennisgemaakt met de Stilte.

In het Europese project MAPPING werkt de Stilte samen met 18 gezelschappen en festivals uit 17 Europese landen. Samen geven we impuls aan voorstellingen voor de allerkleinsten.

Brabant Menu: samenwerking Brabantse gezelschappen

De Brabantse gezelschappen voor jeugd Schippers&VanGucht, philharmonie zuidnederland, Artemis en de Stilte hebben de handen ineen geslagen en presenteren voor werkgroepen en marktplaatsen voor cultuureducatie in de provincie Noord-Brabant het Brabant Menu.

de Stilte ontvangt structurele bijdragen van