over ons

de Stilte danst! Voor en met kinderen. Vanuit Breda vliegen we uit over de hele wereld. Met om en nabij 1.600 activiteiten per jaar, zowel openbaar als op scholen, richten we ons speciaal op het ontwikkelen en uitvoeren van producties voor alle kinderen. Dankzij de gelaagdheid zijn onze voorstellingen ook de moeite waard voor oudere kinderen, ouders en grootouders!

Dansgezelschap de Stilte wil met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten, die de verbeelding prikkelen, de speelse leerdrift van kinderen stimuleren en hun artistieke vermogens aanjagen. Door het spel leert een kind met hart en ziel zijn wereld kennen en zich te positioneren in een overdonderende samenleving. Spel is de tegenhanger van de alledaagsheid: het persoonlijke oefenterrein van het kind. In het spel ontmoet het kind de wereld vanuit zijn condities en in zijn formaat.

vooruitzicht

de Stilte zet in op voorstellingen die tijd en ruimte bieden aan de fantasie van de toeschouwer. Voorstellingen die kinderen serieus nemen en een nieuw dansidioom presenteren dat samensmelt met thematiek, toneelbeeld en muziek. De werkelijkheid wordt in producties niet geïmiteerd, maar verbeeld en gestileerd.

 Het gezelschap gaat langlopende relaties aan met componisten/musici, choreografen en een artistieke denktank met Jack Timmermans als nestor. In coproductie met BRIK, het Brabants Internationaal Kinderfestival, biedt de Stilte een platform aan talentvolle choreografen en theatermakers die de ambitie hebben werk voor kinderen te creëren. Op deze manier hoopt de Stilte een stevige bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugddans binnen het Nederlandse podiumkunstenveld.

 Het gezelschap telt 10 dansers met een fulltime dienstverband en presenteert jaarlijks minimaal 200 voorstellingen, 400 dansduetten en 1.000 workshops voor 70.000 bezoekers.

internationaal

de Stilte is een graag geziene gast op buitenlandse podia. In 2017 is de Stilte voor de zesde keer in acht jaar het meest bereisde gezelschap in de dans en de jeugdpodiumkunsten. Producties worden gedanst op internationale podia in onder meer België, Frankrijk, India, China, Palestina en Spanje.

de Stilte ontvangt structurele bijdragen van