ANBI

De Stilte heeft een culturele ANBI status. Dit betekent dat als u een gift wilt doen aan de Stilte, dit voordelig kan zijn. Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift namelijk verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van €1.250. De Stilte staat ook vermeld op de website van de Federatie Cultuur.