De magische wereld van het boek

In de workshop(s) ‘De magische wereld van het boek’ herbeleven de kinderen in dans de verhalen en thema's dit tot de verbeelding spreken. In de workshop krijgen ze de kans om een wending te geven aan de gedrukte werkelijkheid. 

Traject:

  •           De pedagogisch medewerker leest voor of vertelt het verhaal aan de kinderen
  •           De vakdocent van de Stilte geeft drie dansworkshops vanuit van het gekozen boek (thema          Prentenboekenweek/ Kinderboekenweek)
  •           Voor de pedagogisch medewerkers is er een lesbrief samengesteld waarop enkele                        suggesties staan voor vervolgactiviteiten

Kruip eens in de huid van...

Bij de ‘Kruip eens in de huid van…’ dansworkshop(s) gaan de kinderen in de huid kruipen van… Vanuit het thema ontdekken de kinderen de wereld om hen heen. Vreemdsoortige ontmoetingen leiden tot nieuwe dansavonturen. De onderwerpen worden in samenspraak met de BSO gekozen. 

Traject:

  • De vakdocent van de Stilte geeft drie dansworkshops vanuit het gekozen thema
  • Voor de pedagogisch medewerkers is er een lesbrief samengesteld waarop enkele suggesties staan voor vervolgactiviteiten

De magische wereld van het boek

In de workshop(s) ‘De magische wereld van het boek’ herbeleven de kinderen in dans de verhalen en thema's dit tot de verbeelding spreken. In de workshop krijgen ze de kans om een wending te geven aan de gedrukte werkelijkheid. 

Traject:

  •           De pedagogisch medewerker leest voor of vertelt het verhaal aan de kinderen
  •           De vakdocent van de Stilte geeft drie dansworkshops vanuit van het gekozen boek (thema          Prentenboekenweek/ Kinderboekenweek)
  •           Voor de pedagogisch medewerkers is er een lesbrief samengesteld waarop enkele                        suggesties staan voor vervolgactiviteiten

BSO-dag

Om kinderen en begeleiders kennis te laten maken met de activiteiten en de werkwijze van de Stilte wordt een BSO-dag in het eigen theater aan de Markendaalseweg in Breda georganiseerd. Tijdens die dag bezoeken maximaal 90 kinderen een grote voorstelling en wordt er een activiteitencarrousel aangeboden met een dansworkshop, een rondleiding en knutselactiviteiten die de missie van het gezelschap in praktijk brengen. De definitieve invulling van het programma komt in samenspraak tot stand.

 Mogelijk  dagschema:

10.00    Aankomst de Stilte – voorgesprek
10.30    Voorstelling
11.45    Lunch (wordt door de Stilte verzorgd)
12.30    Workshopronde 1 (dans/ theaterrondleiding/ creatief)
13.30    Workshopronde 2 (dans/ theaterrondleiding/ creatief)
13.30    Drinkpauze (wordt door de Stilte verzorgd)
14.45    Workshopronde 3 (dans/ theaterrondleiding/ creatief)
15.45    Gezamenlijke afsluiting
16.00    Einde

Dans&Theaterdag

Speciaal in de vakanties bieden Dansgezelschap de Stilte en De Vlinderfabriek een Dans&Theaterdag aanvoor kinderen van 4 t/m 11 jaar.

Er  staat een geheimzinnig koffertje op de BSO. Van wie zou het zijn? Wat zou erin zitten? In de ochtend gaan de kinderen al knutselend proberen het mysterie te ontrafelen. De kinderen krijgen een knutselopdracht die van te voren aan de BSO wordt verstrekt.

De ontknoping volgt in de middag als  een vakdocent van de Stilte en een vakdocent van De Vlinderfabriek de BSO bezoeken.

We gaan op avontuur! De groep wordt in tweeën gesplitst. Beide groepen krijgen een workshop dans en een workshop theater. In deze workshops staat de beleving centraal en worden de kinderen met verschillende opdrachten geprikkeld om hun eigen avontuur vorm te geven.

Aan het einde van de middag komt het avontuur ten einde en sluiten we af met een korte presentatie aan elkaar. In overleg is het mogelijk om een presentatie voor de ouders te organiseren.