PABO-programma

De Stilte biedt PABO-studenten een inleidende cursus in dans als kunstvak in het primair onderwijs. We bieden drie trainingen aan waarin verschillende aspecten van receptieve en actieve dansbeleving worden behandeld. Danskunst meemaken en betekenis geven als mede danskunst maken en betekenis geven komen aan bod.
De drie trainingen vinden plaats in een gym- of speelzaal, duren één ieder 1,5 uur en dienen in volgorde te worden afgenomen.


Training 1:
Vanuit de eigen ervaring van de student wordt de receptieve en actieve danskunst beoefend.
Dit gebeurt naar aanleiding van een 1-2tje; het bekijken van en reflecteren op een dansduet van ongeveer 10 minuten met daaraan gekoppeld een aantal dansopdrachten. De kunst van het kijken wordt aan de hand van een methode onderbouwd.

Training 2:
Receptieve en actieve danskunstbeoefening t.b.v. het primair onderwijs.
Dit is een actieve dansworkshop waarin het kijken naar en reflecteren op dans wordt geoefend. Vervolgens wordt er een koppeling gemaakt naar dansopdrachten. Beleving, beweging, samenwerking, associëren en creativiteit zijn onze bouwstenen.

Training 3:
Van idee naar dansopdracht.
Tijdens deze workshop gaan de studenten aan de slag met het ontwerpen van dansopdrachten en/of een dansles naar aanleiding van een thema. Het resultaat van deze dansworkshop kan binnen de stage meteen worden toegepast.

NB. Aanpassingen van dit programma zijn altijd bespreekbaar.