Peuter Kunst Carrousel

In dit traject ontdekken de kinderen de wereld om zich heen door middel van dans, muziek, beeldend en theater. De workshops worden gegeven door vakdocenten van de Stilte en de Nieuwe Veste.

Traject:

  • In samenspraak worden de thema's en prentenboeken gekozen.
  • De kinderen krijgen 16 workshops van een vakdocent in de disciplines dans, muziek, beeldend en theater.
!

Project Spelendwijs

Vanaf 2021 werken de Stilte en Kober Kinderopvang intensief samen in het tweejarige pilotproject Spelendwijs. Het project richt zich op kinderen met een taalachterstand in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Een uitgebalanceerd programma met dansworkshops op kinderdagverblijven, een bezoek aan een dansvoorstelling in het Chassé Theater en ouderparticipatie dragen bij aan een betere aansluiting met het primair onderwijs van peuters en dreumesen met een ontwikkelingsachterstand.

Kober kinderopvang en de Stilte werken sinds 2015 samen op projectbasis. Met Spelendwijs verankeren beide partijen danseducatie in het onderwijsprogramma van de voorschoolse educatie in Breda. Uit evaluaties van voorgaande jaren komt naar voren dat kinderen met een taalachterstand in beweging laten zien dat ze meer (taal) begrijpen dan vooraf aangenomen wordt. Kinderen die geen Nederlands spreken, spreken wel de taal van dans. Dans slaat een brug tussen de non-verbale taal van het lichaam en het gesproken woord. Danslessen zorgen ervoor dat kinderen een grens overgaan, meer zelfvertrouwen krijgen en zich openstellen om zich in taal te uiten.

Het project bereikt ruim 500 kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders. In een looptijd van twee jaar worden 250 workshops, 15 voorstellingen en twee ouderbijeenkomsten georganiseerd.

Maatschappelijk rendement

In de eerste levensjaren van een kind groeit de omvang van het brein exponentieel. Iedere seconde vormen zich zevenhonderd nieuwe verbindingen in de hersenen. Jonge kinderen leggen de basis voor vaardigheden waarvan ze de rest van hun leven profijt hebben. Communiceren, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, empathie en flexibiliteit. Dreumesen en peuters leren spelenderwijs. In de juiste omgeving en met de juiste begeleiding en stimulans ontwikkelen ze optimaal hun mogelijkheden. Met Spelendwijs investeren Kober kinderopvang en de Stilte in de leerontwikkeling van dreumesen en peuters. Het draagt bij aan goed burgerschap, een betere arbeidsmarktparticipatie in de toekomst en een gezonde leefstijl.

Spelendwijs wordt mede mogelijk gemaakt met donaties van Grez-Mahie Fonds Breda, Stichting Zabawas Den Haag, Stichting Casterenshoeve en Stichting Janivo Amsterdam.