nieuws

Brabant Menu MANIFEST

De Brabantse podiumkunstgezelschappen Theater Artemis, philharmonie zuidnederland, de Stilte en Schippers&VanGucht lanceren een MANIFEST ter ondersteuning van hun gezamenlijk initiatief het Brabant Menu. Het Manifest zet uiteen wat de artistieke achtergronden en doelstellingen zijn van dit initiatief.

Wij vragen iedereen die (podium-) kunst voor schoolkinderen in Brabant een warm hart toedraagt om ons manifest te steunen door te liken op facebook of door te reageren via info@brabantmenu.nl

manifest

Wij geloven dat het kijken en luisteren naar podiumkunst de blik van kinderen op de wereld verruimt.

Het Brabant Menu belooft gelaagde voorstellingen te presenteren die de verbeelding van kinderen aanwakkert.

Wij geloven dat alle kinderen recht hebben op bezoek aan hoogwaardige podiumkunst.

Het Brabant Menu belooft dat zoveel mogelijk Brabantse kinderen eens per jaar een voorstelling of concert kunnen bezoeken van philharmonie zuidnederland, Schippers&VanGucht, Theater Artemis en de Stilte.

Wij geloven dat de rechtstreekse relatie tussen de kunstenaar en het onderwijs de impact van podiumkunst op kinderen versterkt. 

Het Brabant Menu belooft door intensieve dialoog bij programmering, door educatie bij voorstellingen en deskundigheidbevordering op maat, podiumkunst duurzaam te verankeren in het Brabantse onderwijs

Wij geloven dat cultuureducatie behoefte heeft aan innovatie en nieuwe vormen van samenwerking.

Het Brabant Menu belooft met open vizier innovatie en samenwerking op te zoeken.  

 

Lees meer over het Brabant Menu.

1 2 3 4 5 6 7