nieuws

de advocaat in de mens

Hoe elastisch is de menselijke geest waar het gaat om de rechtvaardiging van zichzelf. De mens komt overal mee weg. Met het uitsluiten van minderheden, het zichzelf verrijken ten koste van anderen, het belazeren in het groot: alles wat krom is, krijgt hij recht. Gelovig, ongelovig, het maakt geen verschil. God en de duivel zijn inwisselbaar. Rechtvaardigheid is een meetlat met variabele lengtes als je zelf de maat neemt. Even lichamelijk als Salmacis is verbonden met Hermaphroditus, is de advocaat verenigd met de crimineel.

Toen ik voor het eerst in New York was, in het najaar van 1993,voelde ik me gelukkig als Nederlander. Wij wisten nog onze broeders hoeder te zijn zonder dat van de daken te schreeuwen, eenvoudigweg omdat we een overheid hadden gecreëerd die zich ontfermde over de minder bedeelden. Onze maatschappij was nog niet ingericht op het principe dat de bedrieger slim is en de bedrogene dom. Inmiddels zijn we de Verenigde Staten aardig genaderd, hoewel de Republikeinen met de mannelijke pendant van Miss Piggy, Old Major uit Animal Farm, nieuwe stappen hebben gezet richting zelfverrijking die onnavolgbaar lijken te zijn.

We hebben inmiddels een mentaliteit die niet zozeer gericht is op waarheidsvinding, als wel op ego en portemonnee. We hebben inmiddels praalhanzen die elke bijdrage aan een ander inzetten als publiciteitsmiddel, al is het voor de ontvanger veelal een sigaar uit eigen doos. We hebben inmiddels verkopers van gebakken lucht, die onder diverse aliassen de staatsruif leegeten. Verachtelijk is een samenleving waarin belazeren een sport is, verachtelijk is een maatschappij die principes overboord gooit om multinationals tevreden te stellen. Verachtelijk is een aandeelhoudersvergadering die niet het gezonde bedrijf en haar werknemers, maar het eigen gewin voorop stelt.

Als de mens aanvaardt dat hij niets, maar dan ook niets voorstelt, staat hij een stuk sterker. Die acceptatie maakt hem gelijk aan zijn soortgenoten en weerhoudt hem ervan vanuit een onbestemd schuldgevoel te voldoen aan de verwachtingen. Je bent niks, maak er het beste van en doe dat samen. Vanuit die wetenschap kan hij zijn eigen openbare aanklager worden en even succesvol zijn als zijn opponent.

Het beste voor 2018.
 
Jack Timmermans

1 2 3 4 5 6 7