nieuws

de Stilte en COVID-19

Op 2 februari jl. is door de regering een verlenging van de lockdown afgekondigd tot minimaal 2 maart a.s. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de invoering van een avondklok is het voor de Stilte onmogelijk om direct na 2 maart 2021 voorstellingen en workshops te hervatten. Repetitieprocessen en trainingen liggen op dit moment (grotendeels) stil en voor de hervatting van voorstellingen is een inwerkperiode van minimaal drie weken noodzakelijk.


De directie van de Stilte heeft besloten om alle voorstellingen, dansduetten en workshops die gepland staan tot 2 maart 2021 uit te stellen of te annuleren.

Mochten er activiteiten gepland staan in uw theater of bij u op school tussen 2 februari en 2 maart 2021, dan nemen wij contact met u op om tot nieuwe oplossingen te komen. 

Amateurlessen
De danslessen van Nieuwe Veste die bij de Stilte plaatsvinden zijn tot en met 2 maart 2021 geannuleerd. 

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de Stilte via 076-5138125 of een e-mail sturen naar info@destilte.nl

1 2 3 4 5 6 7