nieuws

De Stilte gehonoreerd door het Fonds Podiumkunsten

Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten heeft de aanvraag van de Stilte in het kader van de Meerjarenregeling 2017-2020 gehonoreerd. Het gezelschap ontvangt jaarlijks € 514.167 aan subsidie

De commissie dans van het Fonds spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de Stilte in haar werk aansprekende thema’s op een fantasierijke en creatieve wijze weet te vertalen voor een brede doelgroep. Volgens de commissie getuigt het werk van de Stilte van vakmanschap en worden het ondernemerschap, de bijdrage aan de pluriformiteit, de geografische spreiding en de artistieke kwaliteit positief beoordeeld.

Het Fonds Podiumkunsten heeft op 2 augustus jl. alle adviezen gepubliceerd  op de website: http://meerjarigeadviezen.fondspodiumkunsten.nl.

20 mei 2021
14 apr 2021
24 mrt 2021
17 mrt 2021
09 mrt 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9