nieuws

de Stilte start driejarig traject met basisscholen

Half oktober is de Stilte op enkele basisscholen in West-Brabant van start gegaan met een driejarig traject waarvan de doelstelling is om dans een vaste plek te geven binnen het curriculum.

Half oktober is de Stilte op enkele basisscholen in West-Brabant van start gegaan met een driejarig traject waarvan de doelstelling is om dans een vaste plek te geven binnen het curriculum. Onze educatiemedewerkers werken intensief samen met docenten en leerlingen van groepen 1 t/m8 van basisscholen De Wending in Roosendaal, De Touwbaan in Oosterhout en vanaf december ook De Klaverweide in Roosendaal. De vraag van de school staat centraal bij de implementatie van dans in hun onderwijspraktijk.

Leerkrachten worden bijgeschoold door dansdocenten van de Stilte. ‘ Dubbel leren’ staat daarbij centraal: onder andere leren ze hoe ze zelf een dansworkshop kunnen geven en er wordt inzicht verschaft in het maakproces. Naast de fysieke kant van dans en zelf (leren) dansen wordt ingezet op wat dans kan betekenen in combinatie met andere vakken op school. De leerlingen staan centraal binnen het traject. Vakdocenten geven hen workshops en leerlingen bezoeken voorstellingen. De Stilte ontwikkelt op maat een doorgaande leerlijn die actief en receptief samenbrengt.

Dit traject valt binnen het Investeringsprogramma de  Cultuur Loper van Kunstbalie, waarmee het primair onderwijs de gelegenheid krijgt om de kwaliteit van cultuureducatie op school te verdiepen en verbreden.

Bent u geïnteresseerd in de educatie mogelijkheden van de Stilte? Neem contact op met onze educatiemedewerkers Luydgarde Rijnen-Huiskamp en Marinka Korff

4 november  2014

04 apr 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9