nieuws

De Stilte start een 3-jarige samenwerking met OBS de Klokkebei

In samenwerking met OBS de Klokkebei uit Ulvenhout heeft de Stilte een aanvraag gedaan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de Impuls Muziekonderwijs. OBS de Klokkebei heeft de ambitie om muziekonderwijs een vaste plek te geven in het lesprogramma. Afgelopen vrijdag bereikte ons het goede nieuws dat de aanvraag van de Klokkebei gehonoreerd is.

728 scholen uit Nederland hebben in maart 2016 bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend. OBS de Klokkebei behoort tot één van de weinige scholen die als samenwerkingspartner een professionele podiumkunstinstelling heeft. Niet meer dan 1,2% van de scholen werkt samen met een professioneel gezelschap of muziekpodium. Met de investeringsbijdrage worden teamtrainingen voor leerkrachten georganiseerd, bezoeken leerlingen voorstellingen, geven vakdocenten muziek en danslessen op school en wordt in co-creatie educatief materiaal ontwikkeld. Voorstellingen van professionele makers zijn het referentiekader voor kinderen om met hun leerkrachten zelf actief aan de slag te gaan.

‘De investeringsbijdrage uit de Impuls muziekonderwijs levert een positieve bijdrage aan het schoolklimaat en de sociale vaardigheden van alle leerlingen. Cultuureducatie wekt nieuwsgierigheid op en leidt tot creativiteit.’

Jos Ermens – directeur OBS de Klokkebei

24 mrt 2021
17 mrt 2021
09 mrt 2021
02 mrt 2021
01 mrt 2021
04 feb 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9