nieuws

de Stilte terug in de landelijke Basisinfrastructuur!

"de Stilte heeft een grote expertise op het vlak van jeugddans voor de jongste toeschouwers en is zeer ondernemend op het vlak van educatie." (Raad voor Cultuur)

Onder het genot van champagne vierde wethouder voor Cultuur Marianne de Bie samen met werknemers van de Stilte opname in de landelijke Basisinfrastructuur 2021-2024. De Raad voor Cultuur publiceerde zijn adviezen op 4 juni. de Stilte heeft een positief advies gekregen en ontvangt een jaarlijkse bijdrage van €700.000 van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het gezelschap is de enige culturele instelling in Breda die vanaf 2021 tot de landelijke Basisinfrastructuur behoort. In Brabant verdubbelde het aantal kunstinstellingen in de BIS van zes naar twaalf. Het resultaat van de samenwerking tussen provincie Noord-Brabant en Brabantse Steden: BrabantStad.

208 kunstinstellingen van landelijke betekenis ontvingen advies van de Raad voor Cultuur. Onder andere podiumkunstgezelschappen, orkesten, festivals, ontwikkelinginstellingen en debatcentra.

Van 2009 tot en met 2012 was het genre ‘jeugddans’ voor het laatst opgenomen in de Basisinfrastructuur. de Stilte ontving destijds een structurele bedrage van het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Door de cultuurbezuinigingen van het kabinet Rutte I werd het genre jeugddans geschrapt. In 2019 adviseerde de Raad voor Cultuur om jeugdpodiumkunsten in Nederland integraal op te nemen in de Basisinfrastructuur. Naast jeugdtheater, is jeugddans en jeugdmuziek na 8 jaar afwezigheid weer opgenomen in de landelijke subsidiesystematiek.

Pers:

NRC | Theaterkrant | Omroep Brabant | Brabant Cultureel | BNdeStem | Stadsblad Breda

1 2 3 4 5 6 7