nieuws

Nepnieuwsjaarwens-nepnieuws-jaarwens

In mijn Tilburgse jeugdjaren keek ik jaarlijks uit naar het Nieuwsblad van het Zuiden, editie 1 april. Eens per jaar ging het erom de grap te ontdekken op de voorpagina. Van onderzeeboten in het kanaal tot aan een gasbel onder het stadhuis. Wat jaren later las ik met plezier een maandblad, waarvan ik me de naam niet herinner, omdat het even snel ter ziele ging als dat het was uitgebracht. Dit blad opende met een verslag over een vrouw die in een impuls haar videocamera pakt als haar man een hartaanval krijgt en na krachtdadig optreden van haar kinderen ruzie maakt in het ziekenhuis, omdat ze niet mag filmen in de operatiekamer. Een andere reportage ging over een monteur die auto’s repareert door gebedsgenezing, met een foto van een man die zijn armen ten hemel slaat voor een auto met geopende motorkap. Het blad eindigde  met een kannibaal die in de gevangenis zijn medegevangenen verorbert. 

Dichtung und Wahrheit, verbeelding en werkelijkheid, Goethe vatte met die titel zijn biografie samen. Wie kunst maakt, creëert een eigen waarheid. Fernando Pessoa spreekt over de veinzende dichter en Shakespeare noemt de wereld een toneel. De regels zijn duidelijk. De waarheid wordt gelogen, omwille van de vorm. Tot zover is er niks aan de hand.

Erg wordt het als in het dagelijks leven de leugen een instrument wordt om onwetendheid te maskeren; erg wordt het als lariekoek wordt ingebracht als weerwoord tegen gedegen onderzoek. Het kweken van peultjes is net zo schadelijk voor het milieu als drie vliegtuigen per dag. De dodo is uitgestorven toen actiegroepen zich ermee gingen bemoeien. Tradities zijn festiviteiten die zowel daders als slachtoffers een zinvol bestaan garanderen. Lul maar raak, niemand vangt je op argumenten in dit social-mediatijdperk. Verificatie kost tijd.

Wetenschap en kunst zijn niet nodig in een participatiemaatschappij, want we kunnen het allemaal zelf. Knutsel je eigen waarheid in elkaar. 

22 jaar geleden begon ik mijn avontuur met de Stilte met De Kaarsen van Kavafis, een gedicht over het omzien naar de jaren die voorbij zijn.

Nu, 22 jaar later is de wind gedraaid. Ik durf niet vooruit te kijken, nu de leugen regeert.

Even geen behoefte aan een politicus van het formaat Colijn die aan de vooravond van de catastrofe zegt dat we rustig kunnen gaan slapen.

Geef mij maar Goethe:

Wenn ich irre, kann es jeder bemerken, wenn ich lüge nicht.

Namens de Stilte wens ik alle mensen die van goede wil zijn het beste toe,

Jack Timmermans

20 mei 2021
14 apr 2021
24 mrt 2021
17 mrt 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9