nieuws

Protocol voorstellingen aangaande COVID-19

de Stilte danst veel voorstellingen op scholen en in theaters voor schoolklassen. In samenspraak met onze partners uit het Brabant Menu hebben wij een protocol opgesteld met betrekking tot deze voorstellingen.

Update dinsdag 10 maart 2020

Aangaande de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland volgen de gezelschappen van Brabant Menu (de Stilte, Theater Artemis, philharmonie zuidnederland en Schippers&VanGucht) de adviezen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse overheid. We volgen de berichtgeving op de voet; indien de situatie erom vraagt, nemen we tijdig passende maatregelen.

Uit het advies van het RIVM vloeit voort dat de gezelschappen van Brabant Menu vooralsnog geen aanleiding zien om geplande voorstellingen te annuleren. Wel gaan wij met de scholen waarvoor de komende twee weken voorstellingen zijn gepland in gesprek om in gezamenlijk overleg tot een besluit te komen. Daarbij hanteren wij de volgende richtlijnen:

1. De overheid benadrukt op dit moment dat onderwijs doorgang kan blijven vinden. Vanuit dat oogpunt gaan wij ervan uit dat ook de geplande voorstellingen kunnen doorgaan. Wanneer een school/scholen besluit(en) de voorstelling(en) te annuleren, zijn de volgens contract vastgelegde kosten hiervan voor rekening van de school/scholen.

2. Zijn acteurs, dansers of begeleidend personeel om enige reden niet beschikbaar dan zorgen we in de regel voor geschikte vervanging. Pas als dat niet mogelijk is, zullen we genoodzaakt zijn een voorstelling af te zeggen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gezelschappen.

3. Wanneer de overheid maatregelen afkondigt waardoor voorstellingen geen doorgang kunnen vinden, zullen wij de op dat moment geplande voorstellingen annuleren. In dit geval is er sprake van overmacht en komen de kosten mogelijk voor rekening van de school/scholen indien gezelschappen geen werktijdverkorting kunnen aanvragen.

Voor vragen m.b.t. de activiteiten van de Stilte kunt u contact opnemen met Jan Baanstra: 06-38198201

1 2 3 4 5 6 7